Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

                           Dagsorden Egsmark Bakker Grundejerforening 8.06.2024

                                                 Brislingevej 2. Kl. 9 - 11.00

  1. Økonomi indestående: Foreningskonto / vejfonden.

                      Foreningskonto:                 454.070 kr

                      Vejfond:                             697.284 kr

  1. Skyldige kontingenter, omkostninger m.m v/Ebbe

            Der er 354 medlemmer.

5 tinglyste medlemmer har ikke betalt. Efter 10 dages varsel sendes eventuel restance til inkasso.

             24 frivillige har ikke betalt. Venligt brev sendes som reminder.

  1. Fartdæmpende foranstaltninger v/ Peter

Peter har talt med Jarkilde på Syddjurs kommune. Evt opstribning i vejside med hvide striber. Peter går videre med sagen og kommer med oplæg snarest.

  1. Vejenes økonomi og beskaffenhed fremadrettet v/Bjarne

Vejfonden er beregnet til drift og vedligehold. Ikke til ny asfalt.

Vi skal opmåle vore asfalterede veje for at afsætte beløb til løbende vedligeholdelse. Bjarne laver et regneark om fremtidens vedligehold af vejene. Kim og Ebbe opmåler vore veje.

  1. Digitalisering v/Ebbe

              Grundmodul opstart kr 2999 for standardpakke.

              Månedlig pris ved 300 husstande er 219 kr plus moms, ved 301 til 600 kr 519.

              Månedlig Nets pris 102 kr.

              Ebbe starter opsætning snarest således at det er klar til næste år.

  1. Rensning af brønde, overløbsbassin, kølbækken v/Ebbe

Kim og Ebbe laver opstart. Husk at afmærke vejbrønde på kort. Vi opfordrer grundejere til at feje og rengøre omkring brønde som ligger i rabatten ud for de enkelte grundejere.

  1. Grundejerspørgsmål: støvbekæmpelse, afklippet græs på friareal.

Græs på højen er klippet og vi bør fremover overveje om det også skal fjernes.

Støvbekæmpelse af Laksevej, Hummervej, Ravnsvej, Brislingevej, S.Johnassensvej, Vandkærsholmvej og Ørredvej. Ebbe bestiller og kordinerer med Claus.

  1. Nyhedsbrev

Ebbe udsender nyhedsbrev, hvor grundejerne bliver bedt om at klippe hæk mm. Af Syddjurs kommunes hjemmeside fremgår det at kommunen kan udstede et påbud om nedklipning mm og såfremt dette påbud ikke efterleves foretager kommunen indklipning mm og sender derefter en regning til den enkelte grundejer. Hæk skal være klippet ind i flugt med vejskel.

  1. Eventuelt / næste møde. Tirsdag den 20.8.24 kl 19. Hos Kirsten.