Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Grundejerforeningen for Egsmark Bakker
 
Referat fra
Ordinær generalforsamling
Søndag, den 7. maj 2017, kl. 10.00 – 12.00
Ebeltoft Park Hotel, Vibæk Strandvej 4, Ebeltoft
 
 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning ved formand Steen Pedersen
 3. Regnskab for 2016 og budget for 2017 ved kasserer Margith Andersen.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  A: Fortsat vedligeholdelse med knust asfalt.
 5. Indkomne forslag:
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelse, 2 medlemmer fra sommerhusområdet
  På valg er:
  Steen Pedersen, fra sommerhusområdet. (Villig til genvalg)
  Ole Tind Andersen, fra sommerhusområdet. (Villig til genvalg)
  Margith Andersen, fra helårsområdet. (Villig til genvalg)

  Valg af suppleanter
  På valg er:
  Svend Erik Jensen, fra sommerhusområdet. (Villig til genvalg)
 7. Valg af revisorer:
  På valg er:
  Kent Andersen, fra sommerhusområdet. (Villig til genvalg)
  Tanja Kisliakova, fra sommerhusområdet. (Villig til ganvalg)
 8. Eventuelt.
 
 
Referat
Formanden Steen Pedersen bød velkommen til de 46 fremmødte personer, hvoraf 27 var stemmeberettigede medlemmer samt til advokat Mads F. Petersen.
 
Dagsordenen blev afviklet som følger:
 
l. Valg af dirigent.
Bestyrelsens valg af advokat Mads F. Petersen som dirigent blev vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen fuldmagter, hvorefter han gik over til næste punkt.
 
2. Formandens beretning.
Beretningen, der var sendt med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev vist på skærm og læst op af
formand Steen Pedersen.
Dirigenten, er der spørgsmål til beretningen?
Fra salen, vi er meget tilfredse med det knuste asfalt, der er lagt på øverste del af Hummervej mod øst, tak
for det. Kan man eventuelt droppe grusning om vinteren. Bestyrelsen ser på det.
Dirigenten er der yderligere bemærkninger, ikke, så er beretningen godkendt.
Dirigenten, så er der punkt 3, regnskab og budget ved kasserer Margith Andersen.
 
3. Regnskab 2016 vedrørende Grundejerforeningen og Vejfonden.
Kassereren gennemgik det fremsendte driftsregnskab.
Dirigenten, kan driftsregnskabet godkendes? Godkendt.
Kassereren gennemgik Vejfondens regnskab.
Dirigenten, kan Vejfondens regnskab godkendes? Godkendt.
Dirigenten, så er der forslag til Driftsbudget 2017 og Vejfondens budgetfor 2017.
Kassereren gennemgik budgettet .
Dirigenten, kan forslaget til budgetterne godkendes? Godkendt.
Dirigenten, er kontingent stadig kr. 300,00 og bidrag til Vejfonden kr. 700,00. Vedtaget.
Dirigenten, så er der forslag fra bestyrelsen.
 
Pkt. 4A: Fortsat vedligeholdelse med knust asfalt.
Grundejerforeningen for Egsmark Bakker
Kan det godkendes? Godkendt.
Dirigenten, er der spørgsmål hertil?
Fra salen: Kan man ikke lægge knust asfalt på Hummervej fra Ørredvej ned til Vankærsholmsvej?
Formanden: Vi fravalgte det, da ca.halvdelen af grundejere op til vejen er fra anden grundejerforening, hvis medlemmer ikke er interesserede i at være med til at betale. Grundejerforeningen ved det Lodne hoved har kun en vejfond.
Næstformanden: Bestyrelsen arbejder på en løsning af Hummervej Vest med knust asfalt.
Fra salen: Hvad med Støvbekæmpelse, det støver allerede nu?
Næstformanden: Der støvbekæmpes omkring 1. juni.
 
5. Indkomne forslag.
Dirigenten, der er ingen indkomne forslag.
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten: Steen Pedersen, Ole Tind Andersen fra sommerhusområdet samt Margith Andersen fra
helårsområdet er på valg, er villige til genvalg.
Dirigenten: Er samtlige valgt? De er valgt.
Steen Pedersen fra sommerhusområdet (Genvalgt)
Ole Tind Andersen fra sommerhusområdet (Genvalgt)
Margith Andersen fra helårsområdet (Genvalgt)
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen fra sommerhusområdet:
Dirigenten, Svend Erik Jensen fra sommerhusområdet er på valg, er villig til genvalg.
Er han valgt? Er valgt.
 
Svend Erik Jensen fra sommerhusområdet (Genvalgt)
 
7. Valg af revisorer:
Dirigenten: Revisor Tanja Kisliakova og Kent Andersen er på valg, er villige til genvalg.
Er de valgt? Valgt.
 
Tanja Kisliakova fra sommerhusområdet (Genvalgt)
Kent Andersen fra sommerhusområdet (Genvalgt)
 
8. Eventuelt.
Dirigenten, er der nogen der har noget til eventuelt.
Broformanden, broen er sat ud, det er rimelig hårdt arbejde, vi var kun 6 mand, jeg mangler stadig 6 mand, håber der er nogen, der vil melde sig. Samtidig er der også arbejde med rensning af strand og beskæring af buske.
Fra salen, kan man ikke sende e-mail ud kort før udsætningen, så man eventuelt kan indkalde nogle
familiemedlemmer.
Broformanden, det kunne være en mulighed. Ser på sagen.
 
Formanden takkede også dirigenten for hjælpen med et gavekort.
Dirigenten takkede for god ro og orden.