Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Formandens beretning for 2023 Egsmark Bakkers grundejerforening.

I over tyve år har jeg set bestyrelser komme og gå, men aldrig fordi fire voksne mænd ikke kunne samarbejde. Derfor endte jeg med formandens beretning 2023 for Grundejerforeningen for Egsmark Bakker.

Det startede i december 2023 med en indkaldelse til en ekstra ordinær generalforsamling i januar 2024 efterfulgt af en aflysning en uge senere underskrevet af de tre afgåede bestyrelsesmedlemmer. Efterfulgt af et dementi. Jeg blev nok sammen med de resterende medlemmer af foreningen noget forundret over denne udmelding. Her gik man og troede at alt var ok, men nej ved sidste generalforsamling var der kommet et medlem ind i bestyrelsen som den siddende bestyrelse ikke kunne samarbejde med. Den kontante udmelding var til det nye medlem gå eller vi går - resultatet fire minus tre er en.

Nu var der ingen beslutningsdygtig bestyrelse tilbage, rådført med foreningens advokat kontaktede det nye medlem suppleanterne, hvoraf der var en tilbage, den ekstra ordinære generalforsamling var en realitet den blev varslet til d. 14 januar 2024.

En dato der vil går over i historien ikke på grund af den ekstra ordinære generalforsamling, men fordi Dronning Margrethe abdicerede og vi fik en konge den dag.

Tilbage til beretningen. Den ekstra ordinære generalforsamling blev afholdt i “det gamle posthus”, til stede var den splittede bestyrelse plus en gruppe forundrede grundejere, der blev brugt grove ord, dirigenten var på en barsk opgave, der blev bl.a stillet spørgsmål om den ekstra ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Kort proces, der blev stemt ved håndsoprækning, da et flertal af de fremmødte grundejer tilkendegav mødet var lovligt indkaldt gik mødet videre med sit egenlige formål, at få valgt en ny beslutnings dygtig bestyrelse.

De ny bestyrelsesmedlemmer blev valgt på deres egen præsentation d.14 januar inklusiv mig selv. Vi er alle valgt på vores vilje til at se fremad, etablere et samarbejde, samt skabe åbenhed omkring bestyrelsens arbejde. Så som, referater fra vores møder ligger på foreningens hjemmeside der også er bestyrelsens vindue til grundejerne. Her vil man løbende kunne orientere sig om bestyrelsens arbejde, specifikke opgaver m.m. Sidste skud på stammen er en lukket Facebook gruppe for foreningens medlemmer.

Selvfølgelig har der været bump på vejen, det er ikke omkostningsfrit at skifte bestyrelse midt på året både økonomisk som menneskeligt. Det økonomiske orienterer kasseren om. De menneskelige må tiden hele.

Det har været frustrerende med den manglende samarbejdsvilje angående regnskabsmaterialet, ajourført protokol, godkendelse af regnskab samt krav om udbetaling af honorarer, gaver og ubetalte bilag tilbage til 2021. Det er uhørt at tilbageholde foreningens materiale.

Indtil nu er der kommet mange positive tilkendegivelse fra grundejerne. Nyhedsbreve, referaterne og facebook gruppen er budt velkommen. Der er også kommet flere henvendelser om nye medlemskaber til grundejerforening samt det faktum, at vi er kommet til denne generalforsamling uden at have brugt 1 krone af foreningens penge, men kun på faste udgifter via betalingsservice, selvfølgelig opstilling af badebro som vanlig må vel betegnes som ok. Hvem har ikke prøvet at en mail er forsvundet i det store internet, hvor det så end er, for senere at dukke op i spam/uønsket mail. For at minimere fejl, sikre vores vedtægter, adresselister, protokol og regnskab vil de blive digitaliserede, foreningens regnskab vil ligeledes blive ført i et godkendt regnskabsprogram, disse tiltag vil sikre foreningens vigtige dokumenter og vil gøre bestyrelsesoverdragelserne hurtige og effektive. Modsat nu hvor oplysningerne ligger fordelt på en privat Pc´er, i bankboks, plus en stor støvet kasse med uoverskuelige bilag.

Vi i bestyrelsen har brugt vores kræfterne på at få udfærdiget årsregnskabet 2023 efter den ekstraordinære generalforsamling, så der kunne indkaldes til den ordinære Generalforsamling hurtigst mulig og på bedste vis svare de mange henvendelser der har omhandlet alt fra snerydning, forhøjet grundvand og de følge virkninger det har haft, forslag angående asfaltering, eller ikke asfalt, indkaldelse til generalforsamling og mange andre ting.

Vi kan ikke ændre et koma i fortiden Men vi valgte alle at give det en chance da det er vores opfattelse at det var bedre at foreningen fungerede på våge blus til generalforsamlingen end være dysfunktionel.

Så på vegne af de fem der kom ind i bestyrelsen d.14 januar 2024 har vi sat vores mandat frit. Måske ikke helt lovligt efter vedtægterne men alligevel Det har været vores fældes holdning siden 14. januar at lade den ordinær generalforsamling tale. Nu er det op til jer, øverste myndighed generalforsamlingen, at bestemme om vi fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant skal slippe tøjlerne og overlade dem til nogle andre.

Valget er jeres

Med venlig hilsen Kirsten R. Pedersen