Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Referat af generalforsamlingen for

Grundejerforeningen for Egsmark Bakker

Søndag den 21. maj 2023

 

Generalforsamlingen blev holdt på Ebeltoft Park B&B. Tilstede: Bestyrelsen samt advokat Jarl Mark Herringe fra MP Advokater

Fraværende: Revisor Margith Andersen

Referent: Ina Tilsted

 

Formanden bød velkommen og under pkt. 1 blev advokat Jarl M. Herringe valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var blevet lovlig varslet.

Pkt. 2.

Formand Flemming Knudsen læste beretningen op.

Pkt. 3.

Kasserer Ole Tilsted fremlagde regnskabet. Han nævnte bl.a. at Mogens Andreasen og Flemming Knudsen havde udført et godt stykke arbejde mht frivillige bidrag, som resulterede i en større omsætning end sidste år. Ole Tilsted kunne fortælle at Grundejerforeningen ikke mere skal betale negative renter, som var en stor post. Der har været lidt større strandudgifter i forhold til sidste år, da der er blevet indkøbt nogle solide bord/bænkesæt. Der er blevet købt en ny hjertestarter, som kan opdateres. Den hænger ved Strandkroen. Ole Tilsted konstaterede, at likviditeten i Grundejerforeningen er god, og opfordrede de tilstedeværende om at melde sig til bestyrelsen, da hvert bestyrelsesmedlem får et gavebeløb på kr. 900,- pr. år.

 

Mht til Vejfonden, så har den også en god likviditet til større udgifter, og Vejfonden har en sund og stærk økonomi.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4.

Kasserer Ole Tilsted gennemgik budgetterne. I budgettet er der skønsmæssigt sat 300.000 af til vejforbedringer, men som Ole Tilsted gjorde opmærksom på, så er det kun budget-tal, og ikke et beløb, der  er endeligt besluttet af bestyrelsen.

 

Spørgsmål fra Rejevej 3: Der blev spurgt til støvbekæmpning, om den var sat ned i hyppighed, hvortil Ole Tilsted nævnte, at når der er nogle veje, der bliver asfalteret, så må beløbet til støvbekæmpning blive mindre.

 

Højbovej 20: Havde et forslag til, om man ikke kunne bruge 600.000 til asfalt, da asfalt nok ikke bliver billigere, hvortil formand Flemming Knudsen svarede, at kr. 600.000 ikke strækker langt. Bestyrelsen har fået et tilbud på kr. 538.000 for 490 løbende meter asfalt. Vejformand Ole Jacobsen supplerede formandens besvarelse ved at fortælle, at de har fået et tilbud, som kun gælder i 3 uger og hvad angår støvbekæmpning, så bliver der ikke støvbekæmpet på Brislingevej, da den ikke rigtig bliver tør og der ikke køres stærkt. Ved dog ikke hvor meget besparelse der bliver, da støvbekæmpelsesfirmaet kører via gps, når de ligger støvbekæmpning på.

Budgettet blev godkendt.

Pkt. 5.

Ingen forslag

Pkt. 6.

Ingen forslag

Pkt. 7.

Valg af bestyrelse.

Formand Flemming Knudsen beskrev hvad der bliver lavet i bestyrelsen og spurgte, om der var interesserede.

 

Ebbe Støvring, Ravnsvej 8: Fortalte at han tidligere havde været med i bestyrelsen og ville høre, om bestyrelsen evt. kunne informere de grundejere, hvis træer der er blevet for store og generer, at de skal fælles, da det måske var bedre, at bestyrelsen gjorde det ”beskidte arbejde” med at informere. Formand Flemming Knudsen sagde, at det er forsøgt. Advokat Jarl M. Herringe sagde, at man godt må klippe det, der går over ens egen grund, men at bestyrelsen ikke har lov til at tage affære.

 

Vejformand Ole Jacobsen sagde, at det er kommunen der har bemyndigelsen til at bestemme over vejen og at det er dem, der skal sørge for at træerne ikke bliver for store, men at kommunen har givet udtryk for, at de er underbemandet og derfor ikke kan hjælpe.

 

Højbovej 20: Mente at Ebbe Støvring, Ravnsvej 8, ville være et godt forslag til at komme ind i bestyrelsen. Ligeledes spurgte han, at når nu kommunen var underbemandet, om man ikke kunne få undervisning af kommune, advokat, ingeniør om, hvordan træerne må vokse og ikke vokse, så ejere ikke selv skal betale advokatkroner.

 

Vejformand Ole Jacobsen fortalte at nogle af vejene er ejet af Vandkærsholm.

 

Ravnsvej 9: Nævnte at ved henvendelse til kommunen om generende beplantning ved rabatterne, nævner kommunen, at det er grundejerforeningen, der skal rette henvendelse til kommunen.

 

Ravnsvej 8: Spurgte om grundejerforeningen vil gøre noget for at man kan komme sikkert ned til stranden på rabatterne. Om grundejerforeningen kan finde ud af, hvad vi skal og hvad kommunen skal.

 

Krebsevej 55: Nævnte at man skal skulle skille problemerne fra hinanden mht beplantning, skæl og grunde.

 

Der blev ligeledes spurgt, om man ikke kunne sende mail rundt til alle mht at holde træer mv nede. Bestyrelsen fortalte, at det var forsøgt mange gange.

 

Ebbe Støvring, Ravnsvej 8 ville gerne med i bestyrelsen, og det var vigtigt for ham, at bestyrelsen arbejder for, at grundejere ikke misligholder deres matrikler, og at bestyrelsen skal undersøge, hvilke muligheder der er, for at få gjort noget ved det.

 

Da der ikke var flere, der meldte sig til bestyrelsen, kom der et forslag fra salen om, om bestyrelsen ikke kunne bestå af 4 medlemmer.

Ole Jacobsen fortalte, at han har ansvaret for vej og strand næste år. Mogens Andreasen har givet tilsagn om at overtage kassererposten, når Ole Tilsted udtræder af bestyrelsen.

 

Ebbe Støvring, Ravnsvej 8 blev valgt til bestyrelsen.

 

Pkt. 7.

Advokat Jarl M. Herringe nævnte, at det var ok at bestyrelsen består af 4 medlemmer.

Ole Tilsted modtog ikke genvalg, da han har solgt sit sommerhus

Pkt. 7b.

De to suppleanter blev genvalgt: Jens Jørgen T. Hansen, Højbovej 20 tog 2 nye år og Karlo Andersen, Hummervej 24, blev valgt sidste år, og har 1 år tilbage inden valg.

Pkt. 8

Margith Andersen blev genvalgt til revisor

 

Pkt. 9.

Ingen forslag

 

Advokat Jarl M Herringe takkede for en god generalforsamling.

 

Formand Flemming Knudsen takkede kasserer Ole Tilsted for tiden i bestyrelsen, og nævnte, at han vil blive savnet.

 

 

Den nye bestyrelse består hermed af:

 

 Flemming Knudsen, Ole Jacobsen, Mogens Andreasen og Ebbe Støvring

 

Suppleanter: Jens Jørgen T. Hansen og Karlo Andersen

 

Revisor: Margith Andersen