Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

                       Grundejerforeningen for Egsmark Bakker

                  Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

                        Søndag d. 21. maj 2023 kl. 09.30 – 12.00

                På Ebeltoft Park B&B, Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v/ formand Flemming Knudsen
 3. Fremlæggelse og godkendelse af Regnskab for 2022 v/ kasserer Ole Tilsted
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022, herunder fastsættelse af kontingent v/ kasserer Ole Tilsted.
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelse:
 1. Valg af 2 medlemmer. På valg til bestyrelsen er:

Ole Tilsted Krebsevej 37 – modtager ikke valg (er flyttet fra området)

Nyvalg af et bestyrelsesmedlem

 1. Genvalg af 2 suppleanter – Jens Jørgen T. Hansen Højbovej 2o
 2.                                                  Karlo Andersen Hummervej 24.
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt.

Forslag (pkt.6) fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før indvarslet generalforsamling.

På generalforsamlingen kan kun behandles og tages beslutning vedrørende de indsendte forslag.

I perioden 09.30 – 10.00 byder GF på kaffe/the med rundstykke og ost/syltetøj