Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Ordensreglement

Grundejerforeningen byder alle fastboende samt gæster velkommen i området.
Formålet med ordensreglementet er at udstikke retningslinier for forhold, der omhandler adfærd på fællesarealer og de hensyn den enkelte parcelejer, skal tage i forhold til omgivelserne.
Ordensreglement og separate meddelelser opsættes i foreningens opslagskasser.
Det påhviler den enkelte grundejer at gøre sine gæster/bureau/lejer bekendt med ordensreglementet.

Færdsel/kørsel

Ved færdsel til og fra området bør der vises hensyn til alle beboere. Færdsel med motorkøretøj skal ske med stærkt nedsat hastighed, max 20 km/t, således at fare for færdselsuheld, generende støj og støv undgås i størst mulig udstrækning.
Hvis der i forbindelse med nybyggeri, ombygning, havearbejde m.v. opstår skader på fællesarealer, rabatter, veje, kloak m.m., påhviler reetableringen den ansvarlige grundejer.

Stranden/Broen

Hjælp med at holde stranden pæn  -  brug de opstillede affaldsstativer.
Broen bliver opsat i maj og nedtaget i september og ophold på broen er på eget ansvar. Broen er en badebro og ikke en bådebro. Hunde ingen adgang på broen.

Støj

Ved brug af plæneklippere, motorsave og andre støjende maskiner skal der tages hensyn til naboer -  der henstilles til brug i tidsrummet  fra kl. 09.00 til kl. 18.00.

Haveaffald/renovation

Afbrænding af affald, herunder haveaffald er ikke tilladt.
Haveaffald lægges på egen parcel og ikke udenfor på græsrabat/vejen - før bortkørsel.
Husholdningsaffald må ikke anbringes udenfor de enkelte parcellers stativer/beholder -  der er en del ræve i området.

Hunde

Den velsete hundeejer fører sin hund i snor, lufter den ikke på andres parceller og sørger for, at opsamle hundens efterladenskaber, også på fællesarealerne.

 

Vedtaget på Grundejerforeningens generalforsamling, Lørdag den, 15. Maj 2010.