Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Dagsorden møde hos Ebbe den 8.5.2024:
Deltagere: Kirsten, Peter, Bjarne og Ebbe. Afbud fra Kim.

1. Økonomi indestående: Foreningskonto 178.700 kr / vejfonden 697.900 kr.

2.Evaluering Generalforsamlingen: positiv/negativ hvad skal vi huske til
næste gang. Det skal være en lørdag. Hvornår kan evt skrives i nyhedsbrevet. Budget skal med i udsendelse. Lav en tjekliste. Stor ros til dirigenten Jens Paulsen.

3.Indlæg ved Ebbe:
Bankboks: Vi udbetaler for årene 2021, 2022, og 2023 i alt kr 2100.


4. Digitalisering af Regnskab: Klub Modul. Har talt med Marianne og Anette. De er grundejerforening på Fanø og bruger Klub Modul, dog ikke regnskabmodulet. De tilkøber en revisor som bruger modulet. De er 800 grundejere ud af 1500. Formand får honorar på 22.000 kr og 2 andre får hver 11.500 kr. De er glade for Klub Modul. Ebbe undersøger andre muligheder. Evt mit id?

Vedtægter m.m.: Vi skal have nærlæst vores vedtægter og have dem justeret. Søg hjælp hertil.

5.Overordnet plan for veje og området nu, om 1-2-5 og 10 år Hvilke tanker og ideer har bestyrelsen. På næste møde afsætter vi tid til en overordnet drøftelse af vores område. Bjarne og Peter kommer med oplæg.

6. Indlæg Ebbe:

Svar fra Morten Hundahl Syddjurs kommune vedr vand på Brislingevej mfl:
Vi har hen over vinteren modtaget flere henvendelser om årsagen til oversvømmelse ved Brislingevej. Noget tyder vist på, at en nyere rørunderføring under Brislingevej er udført i for lille dimension, men det sidste års store regnmængder har også medført et stigende grundvandspejl.

I forhold til dine spørgsmål må jeg henvise til nogle af de basale principper i vandløbsloven: 

  • Man skal ”tåle” vandet fra højere liggende terræn – hvilket betyder at en grundejer ikke har pligt til at holde regnvandet på egen grund
  • Man må ikke hindre vandets frie afstrømning – hvilket betyder at man ikke må regulere sin grund så vandet skaber problemer for andre
  • Man har pligt til at vedligeholde vandløb, dræn, rør og grøfter
  • Hvis der opstår afvandingsproblemer i forhold til en privat vej, skal vejens brugere betale for omkostningen.

Venlig hilsen

Morten Hundahl
Afdelingsleder
Syddjurs Kommune, Miljø og Klima

Djurs kloakservice skal rense brønde. Overløbsbassin skal oprenses. Kølbækken skal oprenses. Ebbe tager kontakt.

Projektplan vejfond. Dustex støvbekæmpelse ring til Flemming Søndergaard og mail for aftale i god tiden inden. Claus skal ordne vejene 1 uge før de behandles. Man anbefaler 2 behandlinger.

Fartdæmpning generelt. Spørg kommunen hvad vi må. Peter tager initiativ. Hastighedsbegrænsning? Højre vigepligt?

7. Eventuel: herunder mødedatoer, er opgaverne fordelt eller?  Næste møde søndag den 16.6.24 kl 9.00 hos Kirsten. (Primært om området, Bjarne og Peter laver oplæg).

Claus Andersen: Feje veje ok, slå græs på højen ok, håndtere vand på Brislingevej ok, slå græs på strand nej.

Vand på Ravnsvej ført til brønd, spørg entreprenør Jens Kayser fra Rosmus. Spørg kommunen til råds.

Lav et vejkort over området