Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Grundejerforeningen for Egsmark Bakker

Formandens beretning ved generalforsamlingen maj 2023

Nu ser det endelig ud til, at vi er tilbage til mere normale tilstande og således uden restriktioner. Vi kan igen afholde den årlige generalforsamling efter vedtægternes bestemmelse, nemlig inden udgangen af maj måned.

Sommerhusene har igen i 2022 været flittigt benyttet i både sommer- og vinterhalvåret. Og i lighed med tidligere år, har mange sommerhuse i området skiftet ejer. Mange har bygget til- eller renoveret husene. Og der er til stadighed også gang i en del nybygninger i området. Det betyder naturligvis, at der i visse områder er en del tung trafik og oplagring af byggematerialer ved disse ejendomme. Og det er vigtigt at man efterfølgende får afleveret områderne reetableret ved rabatter og fællesarealer.

Igen i år er der brugt energi og midler på vedligeholdelse af veje og rabatter med etablering af faskiner og trugløsninger hvilket er en opgave der vil fortsætte i fremtiden. Der er også som nævnt på tidligere generalforsamlinger fortsat planer om asfaltering af veje i den udstrækning at vores økonomi i vejfonden vil tillade det.

Badebroen & Strandområdet: Det er et stort ønske fra bestyrelsen at få opsat badebroen og gerne inden påske, men det glippede desværre i år. Det er også i år nødvendig at udskifte en del af pælene på grund af råd, og dette arbejde kræver en vandstand der gør det muligt at spule de nye pæle ned således at broen er klar til brug snarest muligt medio april.

Også bordbænkesæt og græsarealet kræver årlig vedligeholdelse bestående af udskiftning af træplanker på bænke og bordbænkesæt. Græsklipningen generes en del af nogle ”gamle både” som ifølge mine oplysninger ikke har været i brug i flere år. Vi vil derfor gerne bede rette ejere om af mærke bådene med følgende oplysninger: Navn på ejer og adresse på tilhørende sommerhus – både der ikke bliver mærket vil vi få fjernet fra området.

Høfderne ved strandgrunden: der blev ved sidste generalforsamling spurgt om vedligeholdelse af høfderne var Grundejerforeningens opgave. Jeg har i den forbindelse søgt juridisk bistand ved MP Advokater v/Jarl Mark Herringe, og konklusionen blev, at det ikke er en opgave, der skal varetages af foreningen. Vi vil have en væsentlig udfordring med at løfte argumentet om, hvilket beskyttelseshensyn vi tilstræber – idet vores umiddelbare hensyn/behov efter advokatens opfattelse, ikke flader ind under de hensyn/behov som man anerkender i kystsikringshenseende. Så kort sagt: Grundejerforeningen holder fingrene fra denne opgave.

Kontingent: Det nuværende kontingent fortsætter uændret, og det er vigtigt at bemærke at kassereren udfører et stort stykke ulønnet fritidsarbejde.

Så igen i år vil jeg gerne bede medlemmerne hjælpe med at gøre arbejdet så nemt som muligt for ham – Så igen tilmeld betaling af kontingent til Betalingsservice – og betal til tiden!