Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Grundejerforeningen for Egsmark Bakker

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2021

Denne beretning bærer præg af at 2020 har været et Corona år, hvilket har betydet af der har været rigtig mange i området både i sommer- og vinterhalvåret.

Det har også betydet mange sommerhushandler, således er der i de første seks måneder af 2020 solgt 246 sommerhuse i Ebeltoft. I samme periode sidste år blev der solgt 127.

Det betyder at der er mange sommerhuse i vores område der har skiftet ejere. Huse hvor et gammelt utidssvarende hus rives ned og erstattes af et nyt, moderne og mere miljørigtig.

Og andre steder hvor nye ejere renoverer, bygger til og sætter husene i stand samt udfører vedligehold af hele grundarealet.

I den forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på et lille ”skriv” som blev godkendt på sidste generalforsamling – nemlig Retningslinjer for det gode naboskab   

Grundejerforeningen sørger for at – holde vejene i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang – vi holder vejene rene, rydder sne og salter/gruser.

Grundejerforeningen henstiller således til, at den enkelte grundejer vil medvirke til at bevare udsigten, dels over området – og dels over Ebeltoft Vig.

Grundejerforeningen henstiller således til, at grunde ikke vokser til og fremstår som skov, at enkeltstående træer ikke får lov til at vokse så store, at de tager andres udsigt, at den enkelte grundejer drager omsorg for fældning/opstamning og/eller studsning i tide.

Der er i perioden kun udført nødvendig vedligehold af vejene og forbedring af afvandingsproblemer for overfladevand med udbygning af faskiner i vejkanten og etablering af kuppelriste flere steder. Det er et arbejde der fortsat vil blive udført i den udstrækning af der opstår behov for forbedring og ændring af regnvandsproblemerne.

Badebroen – og Strandarealet

Opsætning og nedtagning af badebroen, varetages af Firma Beck & Beck ApS, og også her er der løbende blevet udført vedligehold af pæle bro planker og trappe.   

Kontingent:

Kontingentet fortsætter uændret, det er meget vigtigt at bemærke at kassereren udfører et stort stykke ulønnet fritidsarbejde, og for at gøre arbejdet nemmere er det meget vigtigt!:

TILMELD DIN BETALING AF KONTINGENT TIL BETALINGSSERVICE – OG BETAL TIL TIDEN!

Bestyrelsen arbejder frivilligt og skal ikke bruge sin fritid på at inddrive kontingent pga. forglemmelse m.v. det er den eneste rigtige måde at betale på. Vores kasserer brugte en del af sin ferie sidste år på at inddrive kontingenter. Husk også at melde ejerskifte i forbindelse med salg af ejendommen.