Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 27.1.2024 kl 10.

På mødet deltog Bjarne Støve, Peter Bønke, Kim Sanberg, Kirsten R. Pedersen og Ebbe Støvring.

Ad 1: Dagsorden blev godkendt.

Ad 2: Bestyrelsen konstituerede sig som følger.

 • Formand Kirsten R. Pedersen.

 • Næstformand Peter Bønke.

 • Kasserer Ebbe Støvring.

 • Sekretær Bjarne Støve.

 • Veje og strand Kim Sanberg.

Kirsten Pedersen og Bjarne Støve er på valg i lige år.

Bjarne Bønke, Kim Sanberg og Ebbe Støvring er på valg i ulige år.

Vores CVR er blevet fornyet på Virk.dk

Tegningsberettigede i bestyrelsen er Kirsten Pedersen og Ebbe Støvring.

Vores hjemmeside www.egsmarkbakker.dk opdateres snarest med de nye medlemmer af bestyrelsen. Det blev også besluttet at referater fra vore møder lægges op på vores hjemmeside. Ebbe Støvring sørger for at hjemmesiden er opdateret.

Ad 3: Kommende opgaver.

 • Regnskab for 2023 udarbejdes snarest af Ebbe Støvring

 • Kirsten Pedersen sørger for at foreningens protokoller mm fremkommer til foreningen.

 • De gamle protokoller gennemgås og Ebbe Støvring spørger advokat til råds om, hvad vi skal gemme, og hvad der kan kasseres.

 • I fællesskab finder vi ud af hvilke entreprenører der er tilknyttet grundejerforeningen.

 • Vedrørende kommende asfalteringsopgaver spørger Kim Sanberg ingeniør til råds om, hvad vi skal være opmærksom på, før vi indhenter tilbud fra tre forskellige asfaltfirmaer.

 • På den kommende generalforsamling håber vi på at kunne fremlægge en plan for asfaltarbejde mm som generalforsamlingen kan tage stilling til. Her vil der også blive bedt om et forhøjet driftstilskud til dette arbejde.

Ad 4: Eventuelt.

 • Det blev debatteret om vi skulle have en ny bro på vores strandareal.

Nyt møde bliver den 24.2.2024 kl 10 hos Ebbe Støvring

Kirsten R. Pedersen, Peter Bønke, Bjarne Støve, Kim Sanberg, Ebbe Støvring

Referant Ebbe Støvring