Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Grundejerforeningen Egsmark Bakker, december 2023


Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 14. januar 2024 kl 10.00

Grundejerforeningen Egsmark Bakker indkalder hermed til Ekstraordinær Generalforsamling på grund af at bestyrelsen ikke mere er beslutningsdygtig, efter at 3 medlemmer af den siddende bestyrelse af personlige årsager har trukket sig fra deres poster.

Det eneste tilbageværende bestyrelsesmedlem har derfor aktiveret de 2 valgte suppleanter til bestyrelsen. Det ene bestyrelsesmedlem har efterfølgende bedt sig fritaget. Bestyrelsen består herefter af 2 medlemmer. Vedtægterne siger, at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsen kan derfor ikke foretage sig noget og ser som eneste mulighed for at fortsætte bestyrelsens løbende arbejde, at indkalde til en Ekstraordinær Generalforsamling, der kan vælge nye medlemmer til en fuldtallig bestyrelse. Foreningens vedtægter foreskriver, at der skal være 5 bestyrelsesmedlemmer. Der skal derfor vælges 4 nye medlemmer. Karlo Andersen ønsker ikke permanent at indtræde i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Medlemmerne afgår henholdsvis 2 i lige år og 3 i ulige år. Den fungerende bestyrelse foreslår derfor, at 2 af de nye bestyrelsesmedlemmer vælges for perioden 14. januar 2024 til Ordinær Generalforsamling 2025, og 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 14. januar 2024 til Ordinær Generalforsamling 2024 med mulighed for genvalg til den efterfølgende 2-års periode.

Efter valg af den nye bestyrelse går suppleanten/bestyrelsesmedlem Karlo Andersen tilbage til sin tidligere status som suppleant for den resterende tid af hans valgte periode indtil næste ordinære generalforsamling. Suppleanten Jens Jørgen Hansen træder helt ud. Der skal derfor vælgen 1 suppleant for den resterende del af hans valgperiode, som udløber ved generalforsamlingen 2025.

Dagsorden
Ekstraordinær Generalforsamling
14 januar 2024 kl 10.00

Velkomst
Valg af Dirigent
Forslag og præsentation af kandidater til bestyrelsen
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant
Afslutning

Vi beder medlemmerne senest d. 7. januar 2024 indsende forslag til kandidater eller have disse klar til den 14. januar 2024 for opstilling til valget.

Opstillede kandidater bedes give fremmøde ved den Ekstraordinære Generalforsamling eller have givet skriftlig accept til opstilling.

Den Ekstraordinære Generalforsamling vil finde sted på Posthuset, S.A.Jensen Vej 1, 8400 Ebeltoft den 14. januar 2024 klokken 10.00.


På vegne af bestyrelse

    Ebbe Støvring
    Bestyrelsesmedlem