Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Referat fra bestyrelse møde den 23. Februar 2024 kl 10 hos Ebbe.

Mødedeltagere:

Ebbe Støvring, Kirsten R. Pedersen, Peter Bønke, Kim Sanberg og Bjarne Støve

Sidste referat godkendt.

Danske Bank har åbnet alle konti. Saldo 214.644,79 kr. ved årsskifte.

707.503,10 kr. i vejfonden.

Betalingstjenester.dk sender opkrævning til grundejerne en gang om året og vores opgave er at opdatere medlemsliste ved et evt, hussalg. Der betales gebyr til nets på ca 2000,- kr. om året for dette.

Når vi får et digitalt regnskabsprogram, skal den enkelte grundejer selv oprette en profil, som grundejerforeningen fx kan sende informationen til.

  • 2026 er der pligt til at have et digital regnskabssystem.

Udgift til digital regnskabssystem vil ligge i omegnen af 3.500,- kr. om året.

Entreprenør Claus Andersen er den eneste faste entreprenør vi har i grundejerforeningen.

Beck og Beck kommer når de bliver rekvireret .

Kort snak om badebro. En ny vil koster ca. 270.000,- kr. Dette er dog ikke aktuelt pt.

Forsikringer i grundejerforeningen.

Vi har pt en arbejdsskade forsikring i Topdanmark til 1.954,- kr. om året. Forsikringen dækker frivillige som laver noget for grundejerforeningen. Fx opsætning af bro.

Ansvarsforsikring 940,- kr. om året. Dækker hvis nogen kommer til skade på vores arealer.

Bestyrelsesansvarsforsikring. 1.181 kr.

Net bankforsikring 922,- kr.

Protokollen er ikke opdateret fra oktober 2020 og frem til generalforsamlingen 2023.

Digitalisering af protokol snakker vi om at opstarte. Ebbe undersøger muligheder.

Der ligger en aftale om at grundejerforeningen vedligeholder Vandkærsholmsvej.

Regnskab

Det ser ud som om at der har været udbetalt honorar til bestyrelses medlemmer. Den nuværende bestyrelse er usikker på hvorfor, idet der ikke står noget om honorar til bestyrelse i vedtægterne. Fremover har vi besluttet på et bestyrelsesmøde ikke at bruge penge på poster som ikke er godkendt i vedtægterne.

Regnskabet for 2023 er udarbejdet og ligger til godkendelse hos vores revisor.

Generalforsamling.

Generalforsamling skal ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af maj måned 2024.

Vi forventer at afholde generalforsamling den 21. April 2024 kl. 10.00. Ebbe undersøger om parkhotellet er ledig. Ebeltoft Park hotel er booket med kaffe/te og kage.

Vejfond

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at bruge ca 600.000 kr af indestående på vejkontoen til asfalt på Vandkærsholmvej og Hummervej.

Valg på kommende ordinære generalforsamling.

På valg til bestyrelsen er Bjarne og Kirsten.

Valg af suppleanter.

Karlo på valg

Næste møde lørdag den 13. april 2024 kl. 10.00 hos Ebbe.