Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Grundejerforeningen for Egsmark Bakker

Formandens beretning ved generalforsamlingen maj 2022.

Heller ikke i 2021 slap vi af med Corona, og med restriktioner der dog ikke kan hindre af vi nu kan afholde vores generalforsamling efter vedtægternes bestemmelse, nemlig inden udgangen af maj måned.

Sommerhusene har også i 2021 været flittigt benyttet i både sommer- og vinterhalvåret. Og i lighed med sidste år, har mange sommerhuse i vores område skiftet ejer. Mange har bygget til- eller renoveret husene. Og der er også gang i en del nybygninger i området. Det betyder naturligvis at der i visse områder er en del tung trafik og oplagring af byggematerialer ved disse ejendomme. Og det er vigtigt at man efterfølgende får afleveret områderne reetableret ved rabatter og fællesarealer.

I det følgende afsnit kommer jeg til at gentage opfordringer fra min beretning ved sidste års generalforsamling. Nemlig igen at gøre opmærksom på et lille ”skriv” som blev godkendt i 2020 – Retningslinjer for det gode naboskab.

Et medlem spurgte sidste år om muligheden for at grundejerne kunne lade en del af rabatten stå vildt a.h.t. biodiversiteten – bestyrelsen svar er, at rabatten, altså alt det uden for skel, skal bevares som faskine område og græsrabat. Så ønsket om vilde blomster mm. må henvises til at holdes inde på egen matrikelnummer.

Der blev ved samme lejlighed spurgt om opstilling af en stor container til træ og haveaffald kunne være en mulighed. Bestyrelsen mener ikke at behovet er der, idet man skal have træet på en trailer, og så kan man lige så godt køre direkte ud op Genbrugspladsen.

Der er også i 2021 udført nødvendige vedligehold af vejene og forbedring af afvandingsproblemer for overfladevand med udbygning af faskiner i vejkanten og etablering af nye trug og kuppelriste flere steder. Bestyrelsen er bevidst om at der stadig er flere steder i området er behov for ændringer og forbedringer. Det er et arbejde der planlagt og vil løbende blive udført i samarbejde med vejformand Ole Jacobsen og entreprenøren.

I samme forbindelse var det egentlig planlagt at udvide omfanget af asfalt på vejene, men som tiden er lige nu med meget voldsomme prisstigninger på asfalt, har vi aftalt lig at se tiden an.

Badebroen- og strandarealet:

Opsætning og nedtagning af badebroen, varetages fortsat af Firma Beck & Beck ApS, og i år er der udskiftet bænke på broen. Vi har udvidet antallet af bord/bænkesæt på strandarealet hvilket giver mulighed for at flere mennesker kan hygge sig ved stranden. Som en del af strandsikringen er der foretaget udvidelse af høfderne med nye store granit sten, et arbejde der fortsat er fokus på, og der bliver brug for yderlig udvidelse når vi har skaffet flere sten.

Kontingent:

Det nuværende kontingent fortsætter uændret, og det er her vigtigt at bemærke at kassereren udfører et stort stykke ulønnet fritidsarbejde.

Så vær med til at gøre arbejdet nemt for ham – Tilmeld betaling af kontingent til Betalingsservice og betal til tiden!