Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Grundejerforeningen for Egsmark Bakker

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

Søndag d. 21. april 2024 kl. 10.00 – 12.00

På Ebeltoft Park B&B, Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft.
 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af Regnskab for 2023.  Fremlæggelse af budget for 2024, herunder fastsættelse af kontingent.

 4. Forslag fra bestyrelsen.

 5.  Indkomne forslag fra medlemmer.

 6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 4 medlemmer. På valg til bestyrelsen er Kirsten Pedersen, Peter Bønke, Kim Sanberg og Bjarne Støve. Alle er villige til genvalg.

Valg af 2 suppleanter. Karlo Andersen Hummervej 24. Ønsker ikke genvalg. Susanne Markussen er villig til genvalg.

7. Valg af revisor. Emne haves.

 1. Eventuelt.

Forslag (pkt. 4) fra bestyrelsen.

 • Bestyrelsen ønsker at der afsættes ekstraordinært fra Vejfonden (§ 10a) 600.000 kr til asfaltering af Hummervej og Vandkærsholmvej.

 • Der ønskes en principiel beslutning om, hvorvidt bestyrelsen er ulønnet og derfor ikke
  kan modtage honorar. Kan bestyrelsen modtage honorar. Ja/Nej.

Forslag (pkt.5) fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før indvarslet generalforsamling.

På generalforsamlingen kan kun behandles og tages beslutning vedrørende de indsendte forslag.

Vi er vært med en kop kaffe og et stykke morgenbrød, derfor beder vi om at grundejerne giver besked om deltagelse i generalforsamlingen. Giv venligst svar på kasserer@egsmarkbakker.dk.

Se mere på www.egsmarkbakker.dk

Hilsen fra bestyrelsen i Egsmark Bakker Grundejerforening.